top of page
med03.jpg
Surgery-Jobs-v2.png
b2c7458589c33cd569f19379cd414297_.jpeg

Çalışma Alanları

surgery.jpg

Aort, Mitral ve Triküspit Kapak Cerrahisi

shutterstock_13369150.jpg

 (Minimal İnvaziv) Kalp Ameliyatları

surgeon-looking-at-scissor-in-operation-

Endovasküler Aort Cerrahisi

5ae1627366a97c82afd5c9fa.jpg

Karotis Cerrahisi

scale_1200.webp

Aort Anevrizma ve Diseksiyon Cerrahisi

surgeons-surgery.jpg

Çalışan Kalpte Koroner Bypass

cardio-5182702b.jpeg

Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi

empty-modern-operation-room-841200466-5a

Kalp Transplantasyonu

Kalp ve Damar Cerrahisin de Yapılan Uygulamalar

 

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan cerrahi müdahaleler, hastalığın türü ve düzeyine göre belirlenmektedir. Kalp hastalıklarında ağırlıklı olarak bypass ve anjiyo tedavileri uygulanırken, daha detaylı müdahale gerektiren rahatsızlıklarda ise modern tıbbın imkanları dahilinde işlemler gerçekleştirilmektedir.

 

Koroner By-Pass Ameliyatı

Kalbi besleyen koroner damarlarda tıkanıklık ve daralma meydana geldiğinde kalbe yeterince kan pompalanamaz. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen sorunun hayati açıdan risk oluşturduğu durumlarda ise tıkalı koroner damarların açılması söz konusu olmaktadır. Açık kalp ameliyatı ile vücudun başka bir bölgesinden alınan başka bir damar (atardaar veya toplardamar) ile tıkalı damara köprüleme işlemi uygulanır. Bu sayede yapılan köprüleme işlemi kan akımının tekrar normal haline dönmesi sağlanmaktadır.

 

Küçük Kesiler İle By-Pass İçin Damar Çıkarma

By-pass ameliyatı için vücudun başka bölgelerinden sağlıklı damar transferi sağlanır. İhtiyaç duyulan damarın kol yada bacaklardan alınabilmesi için endoskopik yöntemler ile küçük kesiler açılır. Böylece by-pass için kullanılacak damar önemli bir cerrahi işleme gerek duyulmadan vücut içerisinden temin edilmektedir.

 

Koroner  Anjiyografi

Kalpteki koroner damarların rahat bir şekilde görüntülenmesi için anjiyografi işlemi uygulanmaktadır. Atardamarlara renkli boya gibi sağlığa zararlı olmayan kontrast maddeler enjekte edilerek damarların net bir şekilde görülmesi sağlanır. Daralma ya da tıkanıklık olan koroner arterler belirlenerek tedavi planması yapılmasına olanak sağlamaktadır.

 

El Bileğinden  Anjiyo

Geleneksel anjiyo işlemlerinden daha zahmetsiz ve hızlı şekilde sonuçlanan el bileğinden anjiyo işlemi, lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Özellikle aşırı kilodan dolayı damar tespitinde zorlanan kişilerde bu yöntem kolaylıkla uygulanmaktadır.

 

Kalp Kapakçığı Hastalıkları

Kalp kapakçığında doğuştan ya da sonradan meydana gelmek üzere daralma ve yapısal bozukluk görülebilmektedir. Kalbin kan pompalamasını olumsuz yönde etkileyen bu şikayetlerde açık kalp ameliyatı uygulanarak kapakçığın tamiri ya da değişimi söz konusu olmaktadır. Değişim işleminde  mekanik  ya da doku kapakçıkları tercih edilmektedir.

 

Aort Anevrizması Ameliyatı

Vücuda temiz kan pompalayan aort atardamarında balon şeklinde genişlemeler meydana gelmektedir. Anevrizma olarak adlandırılan bu genişlemeler bir süre sonra sağlık açısından tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. Bu yüzden aort anevrizması uzman doktor tarafından sürekli olarak takip edilmeli, boyutlarında artış saptanan ve yırtılma bulguları saptanan kişilerde vakit kaybetmeden  cerrahi tedavi düşünülmelidir.

 

Sol Ventrikül Anevrizma Tamiri

Kalp krizini takiben kalbin sol karıncık bölgesinde kese şeklinde genişlemeler görülebilmektedir.    Kalbin kasılması sırasında, kalbin her atımında pompalan kanın bir kısmı bu kese içinde göllenmekte ve dokulara pompalan kan miktarı azalmaktadır. Kese içinde bazen pıhtı oluşabilmekte ve bu pıhtının beyine ya da başka organlara atması durumunda ciddi klinik tablolar ile karşılaşılmaktadır. Kalp yetmezliği ve felç de sol ventrikülde oluşan anevrizmanın sonuçları arasında bulunmaktadır. Bu nedenle anevrizmanın oluştuğu bölge anjiyografi ile tespit edilip cerrahi olarak onarılmalıdır.

 

Kalp Tümörlerine Yönelik  Cerrahi  Girişimler

Nadiren de olsa kalpte oluşan tümörler, mutlaka cerrahi müdahale ile vücuttan alınmalıdır. Tümörün iyi ya da kötü huylu olmasına bağlı olarak gelişen tedavi sürecinde minimal invaziv yöntemi sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde meme ucunun altından küçük kesiler açılmakta ve küçülen tümör vücut dışına çıkarılmaktadır.

Vücuttaki diğer organlara oksijenden zengin kanı taşıyan damarlara atardamar denir. Bu damarlarda oluşan daralma ve tıkanıklık gibi durumlarda ise için bypass çözümü önerilmektedir. Koroner bypass gibi tıkalı olan bölgenin sonrasına oksijenden zengin kanın taşınması prensibine dayanır.

ABI Testi

Periferik atar damar hastalığı teşhisinde kullanılan Ankle-Brachial endeksi (ABI), bacak ve kollara tansiyon manşonu bağlanarak ölçülür. Tansiyona benzer bir şekilde raporlanan test ile kol ve bacak atardamarlarında yaşanabilecek periferik damar hastalıklarının saptanması sağlanır.

bottom of page